İnternet Kesintisi

Telekom hatlarında yaşanan teknik bir aksaklık sebebi ile Üniversitemizin internet bağlantısında kesintiler yaşanmaktadır.