EBYS Yazışma Birimi Açılması İşlemi

Üniversitemizde EBYS üzerinde yazışma birimi açılması işlemleri için aşağıdaki yol izlenmelidir.

  1. Öncelikli olarak yazışma sistemine dahil edilmek istenilen birim için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile başvuru yapılmalıdır. (Yazıda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisine de belirtilmelidir)
  2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DETSİS[1] kodu için gerekli yazışmaları yaparak, aşağıdaki iki durumdan birisi ile süreci neticelendirir.
    1. Talep edilen birimin Teşkilat Numarası alınır ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilerek sisteme dahil edilmesi sağlanır,
    2. Talep edilen birime Teşkilat numarası verilmesinin uygun görülmediğine dair gelen cevabı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ileterek; Teşkilat numarası olmadan bağlı bulunduğu üst birimin teşkilat numarasını kullanacak şekilde Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca EBYS üzerine tanımlaması yapılır.

 

[1] DETSİS (Eski DTVT), KAYSİS ana bilgi ağı içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022

Misafir Kullanıcı

Eduroam

Eğitim Materyalleri

AFSÜ Portal

Skip to content