Engelsiz AFSÜ Birim Komisyonu Toplantısı

Engelsiz Birim Komisyonunun 20.05.2021 tarihinde alınan kararı gereğince; 14.10.2021 tarihinde saat:14:00’de Daire Başkanlığımızda, eğitim-öğretimde ve sosyokültürel erişim alanlarında yapılacak olan fiziki ve teknik anlamda görev dağılımlarının Bilgi işlem Daire Başkanlığı nezdinde planlanması konusu ile ilgili toplantı yapılmıştır. Bugüne kadar Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verilmiş toplantı da alınan kararlar birim personelince tutanak altına alınmıştır.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022

Misafir Kullanıcı

Eduroam

Eğitim Materyalleri

AFSÜ Portal

Skip to content